Make your own free website on Tripod.com
  
Welcome To Web... วินัย จรัสอาชา
 
 
  • เรียนแต่งเพลงเป็น COURSE
  • แต่งเพลงโดยมีทำนองให้ ไม่เป็นดนตรีก็ทำได้
  • มีหนังสือรวบรวมวิธีการ แนวคิด การเขียนเพลง
  • เพื่อค้นหานักแต่งเพลง นักร้อง เพื่อป้อนค่ายเทป
  • วินัย จรัสอาชา แต่งเพลงผ่านมา20กว่าปี
   
     
 
 
   นักร้อง  นักแต่งเพลง
 
 หลงตัวเอง
 
 ชับ ชับ ชับ  ประตูใจ
   
 
       
        จากหนังสือพิมพ์